Ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Πάτσης το πρωί και το απόγευμα της Κυριακής θα επισκεφτεί χωριά του π. Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα.

ΠΡΩΙ

11.30 ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ

12.00 ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

18.30 ΚΟΣΜΑΤΙ

19.15 ΣΤΑΥΡΟΣ

20.00 ΠΑΡΟΡΕΙΟ

20.30 ΤΡΙΚΩΜΟ

21.15 ΜΟΝΑΧΙΤΙ  

Pin It