Ο Βουλευτής Ανδρέας Πάτσης ήταν ο Εισηγητής για το σ/ν του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στις συμφωνίες ,

για το Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής.