Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπ. Δικαιοσύνης «με το Σχέδιο Νόμου, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τη σχετική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, υιοθετούνται στο εθνικό δικαστικό σύστημα οι βέλτιστες πρακτικές για τη στελέχωση των δικαστηρίων που εφαρμόζονται σε προηγμένα δικαστικά συστήματα».

Εισηγητής στο παραπάνω τόσο σημαντικό νομοσχέδιο είναι ο Γρεβενιώτης Βουλευτής Ανδρέας Πάτσης.

Pin It